Loading
 

Lịch sử M7MFI

M7-MFI được thành lập trên cơ sở góp vốn của 03 Quỹ xã hội (Quỹ Hỗ trợ phụ nữ miền núi phát triển Mai Sơn, Quỹ Khuyến khích phụ nữ phát triển thị xã Uông Bí và Quỹ Hỗ trợ phụ nữ Đông Triều) hoạt động tại địa bàn 02 tỉnh là Sơn La và Quảng Ninh.

Hiện tại, M7-MFI có khoảng hơn 100 cán bộ nhân viên làm việc tại 3 chi nhánh trên địa bàn 3 huyện: huyện Mai Sơn – tỉnh Sơn La; thành phố Uông Bí và Huyện Đông Triều – tỉnh Quảng Ninh. Trực thuộc các chi nhánh này là 13 Phòng giao dịch có trụ sở tại 38 xã /phường. Số khách hàng tham gia vay vốn, gửi tiết kiệm đang được tăng lên liên tục và đã đạt trên 21 ngàn khách hàng.