Loading
 

Các quy định mới của NHNN về lãi suất tiền gửi và tiền vay

Chiều ngày 17/03/2014, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thường kỳ tháng 3, công bố các quyết định giảm lãi suất điều hành.

Các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng cùng giảm nhẹ.


Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 7%/năm xuống 6,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 5%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng từ 8%/năm xuống 7,5%/năm.

Mức lãi suất tối đa với tiền gửi bằng VND của các tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng loại không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 1,2%/năm xuống 1%/năm; loại có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 7%/năm xuống 6%/năm, riêng tại quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô từ 7,5%/năm xuống 6,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tiếp tục do các tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với một số lĩnh vực ưu tiên giảm từ 9%/năm xuống 8%/năm; riêng của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô với những lĩnh vực này giảm từ 10%/năm xuống 9%/năm.

Trần lãi suất huy động USD đối với các tổ chức là 0,25%/năm; đối với tiền gửi của cá nhân giảm từ 1,25%/năm xuống 1%/năm.

Ngoài ra, trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ quy định mức lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp thực hiện thu mua tạm trữ vụ Đông Xuân 2014 tối đa là 7%/năm; mức lãi suất cho vay trong chương trình thí điểm các mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp tối đa là 7%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn và tối đa là 10-10,5%/năm đối với trung, dài hạn.

- Quy định về lãi suất tiền gửi xem chi tiết tại đây.

- Quy định về lãi suất cho vay xem chi tiết tại đây.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: