Loading
 

Văn bản pháp luật

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-NHNN ngày 24/04/2014 Về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng.

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-NHNN ngày 24/04/2014 Về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng.

Chi tiết xem tại đây.

Thông tư 12/2014 của Ngân hàng nhà nước quy định về việc vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Ngày 31/03/2014 Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã có Thông tư số 12/2014 Quy định về điều kiện vay nước ngoài của các doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Chi tiết xem tại đây.

Thông tư 36/2011/TT-NHNN về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành ngân hàng

Nội dung chi tiết của Thông tư 36/2011/TT-NHNN về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành ngân hàng. Chi tiết tham khảo theo đường dẫn sau:

Thông tư 36/2011/TT-NHNN.

Thông tư 135/2013/TT-BTC về hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính vi mô

     Ngày 27/09/2013 Bộ Tài chính đã có thông tư số 135/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính vi mô được Ngân hàng nhà nước cấp phép thành lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 nhưng không đủ điều kiện được áp dụng các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi tiết của thông tư xem tại đây.

Luật các tổ chức tín dụng 2010

Quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 28/2005/NĐ-CP

Lần đầu tiên các tổ chức tài chính quy mô nhỏ được Nhà nước chính thức thừa nhận là một bộ phận của hệ thống tài chính, ngân hàng đặt dưới sự giám sát an toàn của Ngân hàng Nhà nước.

Nghị định số 18/2005/NĐ-CP

Thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.


Bảo hiểm vi mô là bạn đồng hành với Tài chính vi mô,nó chẳng những đáp ứng những đòi hỏi của người nghèo mà còn làm cho tổ chức TCVM tăng cường năng lực tài chính và gắn bó lâu dài với khách hàng của mình.