Loading
 

Sứ mệnh, tầm nhìn và nhiệm vụ của M7-MFI

♦ Tầm nhìn
Là tổ chức cung cấp dịch vụ TCVM chất lượng, bền vững cho nhóm gặp thách thức về kinh tế và xã hội, đặc biệt là nhóm dân tộc thiểu số.
♦ Sứ mệnh, nhiệm vụ
Hỗ trợ người gặp thách thức về kinh tế và xã hội, đặc biệt là phụ nữ và nhóm dân tộc thiểu số thông qua việc cung cấp dịch vụ tài chính vi mô, góp phần đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bình đẳng và phát triến trên cơ sở đảm bảo sự bền vững về tổ chức và tài chính


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: