Loading
 

Chính sách - Chiến lược

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Cứu kẻ đáng sống

Không như giảm thuế giá trị gia tăng, giảm thuế thu nhập sẽ chỉ tác động đến sản phẩm trung gian do vậy tác động tới thị trường sẽ lâu hơn.