Loading
 

Nghị định số 18/2005/NĐ-CP

Thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.


Bảo hiểm vi mô là bạn đồng hành với Tài chính vi mô,nó chẳng những đáp ứng những đòi hỏi của người nghèo mà còn làm cho tổ chức TCVM tăng cường năng lực tài chính và gắn bó lâu dài với khách hàng của mình.

Như chúng ta đã biết, Tài chính vi mô hiện đại được hiểu là nó không chỉ cung cấp dịch vụ tín dụng mà còn cung cấp các dịch vụ tiết kiệm, bảo hiểm vi mô, dịch vụ thanh toán và các dịch vụ phi tài chính khác. Người nghèo cần những dịch vụ này để chống lại các rủi ro có thể ập đến bất kì lúc nào, đe doạ cuộc sống của họ và gia đình họ. Kinh nghiệm trên thế giới như Grameen bank ( Bangladesh), CARD bank ( Philippines) và một số tổ chức trong nước như Quĩ T.Y.M, Quĩ Hỗ trợ phụ nữ Đông Triều, Quảng Ninh thuộc mạng lưới M7 đã cho thấy, Bảo hiểm vi mô là bạn đồng hành với Tài chính vi mô; nó chẳng những đáp ứng những đòi hỏi của người nghèo mà còn làm cho tổ chức TCVM tăng cường năng lực tài chính và gắn bó lâu dài với khách hàng của mình. Tuy nhiên, cho tới nay, hoạt động này chưa được khuyến khích phát triển, về mặt pháp lí, chính phủ đã ban hành nghị định 18-NĐ-CP nhưng có thể vì nhiều lí do khác nhau, trong đó có lí do kĩ thuật, quản lí và vốn pháp định chưa thật sự phù hợp nên chưa ra đời một Quĩ chính thức nào.

Dù sao đây cũng là môt văn bản quan trong cần được nghiên cứu và vận dụng trong các dự án, các tổ chức mong muốn thí điểm áp dụng hoạt động bảo hiểm vi mô dưới dạng thành lập một Quĩ Bảo hiểm tương hỗ.

Ngày 24 tháng 02 năm 2005, Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải đã kí Nghị định số 18 về việc thành lập tổ chức và hoạt động của tổ chức Bảo hiểm tương hỗ. Nghị định gồm 7 chương với 42 điều.

CFRC xin phép giới thiệu tóm tắt những nội dung có liên quan trực tiếp tới việc thành lập tổ chức và hoạt động của Quĩ và hi vọng rằng nó sẽ giúp các nhà lãnh đạo các tổ chức, các chương trình TCVM có thể nghiên cứu để ra các quyết định chiến lược cho tổ chức mình.

Về đối tượng điều chỉnh:

Nghị định này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Định nghĩa về tổ chức và hoạt động:

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên là các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong cùng một lĩnh vực, ngành nghề hoặc sinh sống trên cùng một địa bàn và có cùng loại rủi ro.

Tên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải thể hiện rõ tính chất tương hỗ và phải có cụm từ "Bảo hiểm tương hỗ", viết tắt là "BHTH".

Thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là bên mua bảo hiểm vừa là chủ sở hữu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Các thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ đều có quyền tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.


 

Thành viên sáng lập không được hưởng bất kỳ ưu đãi nào so với các thành viên khác của tổ chức bảo hiểm tương hỗ trừ khi Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ có quy định khác.

Thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện giao kết hợp đồng bảo hiểm theo quy định của pháp luật và đã giao kết hợp đồng bảo hiểm với tổ chức bảo hiểm tương hỗ là thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.