Loading
 

Thành lập Ban công tác tài chính vi mô

Thủ tướng Chính phủ vừa kí quyết định số 381/QĐ-TTg về việc thành lập Ban công tác tài chính vi mô. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình làm Trưởng ban Ban công tác. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Bình làm Phó Trưởng ban Ban công tác.

Nội dung chi tiết của quyết định này xem tại đây.


Newer news items:
Older news items: