Loading
 

Bản tin M7

M7-MFI được nhận chứng chỉ bảo hiểm tiền gửi

Đầu tháng 5/2015, Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) ký quyết định số 262/QĐ-BHTG111 V/v cấp mới, cấp bổ sung Chứng nhận Bảo hiểm tiền gửi (BHTG)  cho tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn M7 (viết tắt là M7-MFI). Đây là tổ chức tài chính vi mô (TCVM) đầu tiên được BHTGVN cấp Chứng nhận BHTG theo Luật BHTG.

M7-MFI tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2014

Content is not avaiable in English.

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-NHNN ngày 24/04/2014 Về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng.

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-NHNN ngày 24/04/2014 Về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng.

Chi tiết xem tại đây.

IFC helps expand micro businesses' access to finance

On April 28, the International Finance Corporation (IFC), a member of the World Bank (WB) announced that it will help M7 Microfinance Institution Limited (M7-MFI) improve its long-term strategic plan and manage staff capacity under a  recent contract.

Thông tư 12/2014 của Ngân hàng nhà nước quy định về việc vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Ngày 31/03/2014 Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã có Thông tư số 12/2014 Quy định về điều kiện vay nước ngoài của các doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Chi tiết xem tại đây.