Loading
 

M7-MFI được nhận chứng chỉ bảo hiểm tiền gửi

Đầu tháng 5/2015, Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) ký quyết định số 262/QĐ-BHTG111 V/v cấp mới, cấp bổ sung Chứng nhận Bảo hiểm tiền gửi (BHTG)  cho tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn M7 (viết tắt là M7-MFI). Đây là tổ chức tài chính vi mô (TCVM) đầu tiên được BHTGVN cấp Chứng nhận BHTG theo Luật BHTG.

Tổ chức M7-MFI được tổ chức và hoạt động theo Luật các TCTD 2010, Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 và Nghị định số 165/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức TCVM tại Việt Nam. M7-MFI được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngày 13/01/2012 và chính thức hoạt động năm 2013. Hiện nay, M7-MFI có Trụ sở chính tại Hà Nội, 3 Chi nhánh và 11 Phòng giao dịch hoạt động trên địa bàn 2 tỉnh Sơn La và Quảng Ninh.

M7-MFI ra đời trên cơ sở chuyển đổi hoạt động TCVM của Quỹ hỗ trợ phụ nữ miền núi phát triển huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La, Quỹ hỗ trợ phụ nữ Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (thành lập năm 2007) và Quỹ khuyến khích phụ nữ phát triển thị xã Uông Bí (thành lập năm 2004). Chức năng chủ yếu của tổ chức này là sử dụng vốn tự có, vốn huy động để hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp, đặc biệt là phụ nữ và nhóm dân tộc thiểu số ở các vùng nghèo và miền núi cao của Việt Nam, từ đó góp phần thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo quốc gia.

M7-MFI hoạt động trên lĩnh vực: Huy động vốn gồm có nhận tiền gửi tiết kiệm bắt buộc, tiền gửi của tổ chức và cá nhân bao gồm cả tiền gửi tự nguyện của khách hàng, trừ tiền gửi nhằm mục đích thanh toán. M7-MFI cũng được vay vốn của TCTD, tổ chức tài chính và các cá nhân, tổ chức khác trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; Cấp tín dụng dưới hình thức cho vay. Việc cấp tín dụng của M7-MFI có thể được bảo đảm bằng tiết kiệm bắt buộc, bảo lãnh của nhóm khách hàng tiết kiệm và vay vốn. Ngoài ra, M7-MFI có các hoạt động khác như:  ủy thác, nhận ủy thác cho vay vốn, cung ứng dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực TCVM, cung ứng dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng TCVM, làm đại lý cung ứng dịch vụ bảo hiểm.

Việc tham gia BHTG của M7-MFI góp phần củng cố niềm tin của người dân vào hoạt động của chính đơn vị nói riêng và hệ thống các TCTD nói chung. Đây cũng là cơ sở quan trọng để BHTGVN cùng NHNN thực hiện tốt một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015-2016 là “nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng” cũng như mục tiêu đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông nghiệp nông thôn. 

(Theo div.gov.vn)


Tin cũ hơn: