Loading
 

Chi nhánh Uông Bí tổ chức sinh hoạt chuyên đề

   Ngày 03/7/2014, Chi nhánh Uông Bí tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về hoạt động tài chính vi mô. Đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong các tác phẩm  “Sửa đổi lối làm việc”, “Dân vận” và “ Đạo đức cách mạng”.

Sau khi nghe bài nói chuyện của giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, cán bộ trong chi nhánh đã thảo luận sôi nổi nhất là chủ đề về dân vận, sửa đổi lối làm việc, nói đi đôi với làm là chủ đề có ý nghĩa sát thực với công việc hàng ngày của cán bộ nhân viên nhất là công tác tuyên truyền vận động phát triển thành viên, công tác thu thập, nhận phản ánh và trả lời ý kiến của thành viên.

Kết thúc cuộc giao ban, toàn thể cán bộ, nhân viên thống nhất bổ sung thêm nội dung học tập vào bản chương trình kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của bản thân đã xây dựng từ đầu năm 2014.