Loading
 

Đông Triều: Mỗi cán bộ kỹ thuật quản lý 356 thành viên, 419 triệu đồng tiền tiết kiệm và 755,5 triệu đồng vốn vay

Để hoạt động của Quỹ phù hợp với yêu cầu của NĐ 28/CP & 165/CP, tháng 8/2008 Quỹ HTPN Đông Triều đã thống nhất chuyển đổi mô hình tổ chức của Quỹ đảm bảo gọn nhẹ và hiệu quả. Từ 11 phòng giao dịch, quỹ đã hợp nhất lại thành 3 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 3-4 phòng giao dịch. Mỗi chi nhánh đều có Ban điều hành chi nhánh với 3 CB là Trưởng CN, kế toán và thủ quỹ, còn lại là CB kỹ thuật.

Sau 6 tháng chuyển đổi, từ tháng 7/2008 đến tháng 12/2008 số thành viên mới được Quỹ phát triển thêm là 374 thành viên, đưa số TV thực tế của toàn quỹ lên 6.408 TV; số dư tiết kiệm từ 6,3 tỷ (tháng 7/2008), đến tháng 12/2008 đã tăng lên 7,5 tỷ đồng và số dư nợ TV từ 11,9 tỷ (tháng 7/2008), đến tháng 12/2008 tăng lên 13,6 tỷ đồng. Tỷ lệ hoàn trả đạt 100%. Hiện nay, bình quân mỗi CB kỹ thuật quản lý 356 thành viên (tăng 2,4% so với trước khi chuyển đổi); quản lý 419 triệu đồng tiền tiết kiệm (tăng 17 %) và quản lý 755,5 triệu đồng vốn vay (tăng 14%).
Công tác phát triển thành viên tuy rất chậm nhưng lý do chính là vì quỹ thiếu vốn, không đáp ứng được nhu cầu vay vốn của thành viên khiến số lượng ra khỏi chương trình khá cao). Tuy nhiên, khi hoạt động theo mô hình chi nhánh, các phòng giao dịch vốn trước đây gặp khó khăn như An Sinh, Tân Việt đã được các xã khác trong cùng chi nhánh hỗ trợ rất nhiều nên số TV cũng như dư nợ đều cao so với trước khi chuyển đổi. Bên cạnh đó, việc điều phối vốn trong chi nhánh cũng trở nên thuận lợi hơn; đặc biệt, công tác quản lý tài chính và quản lý thành viên ngày càng chặt chẽ, chưa hề có xảy ra bất cứ một rủi ro nào. Đội ngũ cán bộ BĐH chi nhánh hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả hơn trong khi cán bộ kỹ thuật có thể chuyên tâm với công việc phát triển thành viên, thẩm định hồ sơ vay vốn và quản lý vốn vay.
Qua đánh giá thi đua cuối năm 2008, cả 3/3 chi nhánh mới chuyển đổi đều đạt khá và xuất sắc. Hoạt động của các chi nhánh đã đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả hơn. Theo kết luận của của công ty kiểm toán PNT thực hiện tháng 1 năm 2009, Quỹ HTPN Đông Triều đã làm tốt công tác quản lý tài chính và thực hiện tốt điều lệ quỹ đã xây dựng.